Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:312617
Kategória:ADC
Autor:Drážovská Monika (30%)
Autor:Vojtek Boris (10%)
Autor:Mojžišová Jana (10%)
Autor:Koleničová Simona (5%)
Autor:Koľvek Filip (5%)
Autor:Prokeš Marián (10%)
Autor:Korytár Ľuboš (10%)
Autor:Csanády Alexander (5%)
Autor:Ondrejková Anna (5%)
Autor:Vataščinová Tatiana (5%)
Autor:Bhide Mangesh Ramesh (5%)
Názov:The first serological evidence of Anaplasma phagocytophilum in horses in Slovakia [print, elektronický dokument]
Zdroj:Acta Veterinaria Hungarica [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 69, č. 1. - Budapešť, (2021), s. 31-37
ISSN:0236-6290. - ISSN 1588-2705
URL:https://akjournals.com/view/journals/004/69/1/article-p31.xml
Oblasť výskumu:200
Oblasť výskumu:100