Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:310588
Kategória:ADE
Autor:Králová Eva (50%)
Autor:Sláviková Zuzana (50%)
Názov:Emotions in music and their impact on the emotions of percipients: Research on human voice and singing [print, elektronický dokument]
Zdroj:Review of Artistic Education [print, elektronický dokument]
Lokácia:č. 21-22. - Varšava, (2021), s. 1-11
ISSN:2069-7554. - ISSN 2501-238X
URL:https://rae.arts.ro/filecase/filetypes/documents/archive/rae21/RAE_21_01.pdf
Oblasť výskumu:180
Oblasť výskumu:020
Oblasť výskumu:040