Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:310016
Kategória:ADM
Autor:Havranová Gabriela (20%)
Autor:Duranková Silvia (70%)
Autor:Csanády Alexander (10%)
Názov:The gluten enteropathy in East Slovakia [elektronický dokument, print]
Zdroj:Alergologia Polska [print] : Polish Journal of Allergology
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Poznaň, (2021), s. 97-100
ISSN:2353-3854. - ISSN 2391-6052
URL:https://www.termedia.pl/Czasopismo/-123/pdf-44292-10?filename=the%20gluten.pdf
Oblasť výskumu:180