Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Daňová Monika (100%)
Názov:Skúmanie vzťahu medzi niektorými makroekonomickými ukazovateľmi a hospodárskou slobodou [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Prešov, (2021), s. 54-66
ISSN:1339-0260