Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Paločko Štefan (100%)
Názov:Učenie všeobecných koncilov o Najsvätejšej Trojici [print]
Zdroj:Theologos [print, elektronický dokument] : theological revue
Lokácia:Roč. 23, č. 1. - Prešov, (2021), s. 29-40
ISSN:1335-5570. - ISSN 2644-5700