Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:254151
Kategória:ADE
Autor:Hospodár Michal (100%)
Názov:Ideové a praktické aspekty starostlivosti o chorých [print]
Zdroj:Studia Ełckie [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 23, č. 1. - Ełk, (2021), s. 31-39
ISSN:1896-6896. - ISSN 2353-1274
Ohlas:[4] 2021. FEČKOVÁ, Ľubica. Pastoračné výzvy pri práci s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. 1. vyd. Prešov : Gréckokatolícka teologická fakulta, 2021. ISBN 978-80-555-2752-9.
Oblasť výskumu:020