Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Hospodár Michal (100%)
Názov:Ideové a praktické aspekty starostlivosti o chorých [print]
Zdroj:Studia Ełckie [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 23, č. 1. - Ełk, (2021), s. 31-39
ISSN:1896-6896. - ISSN 2353-1274