Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:253398
Kategória:ACB
Autor:Rusňák Radoslav (65%)
Autor:Bachurová Tatiana (35%)
Názov:Tematika straty, smrti a bolesti v literatúre pre deti a mládež a jej didaktická interpretácia v primárnom vzdelávaní [print]
Vydavateľské údaje:Prešov : Pedagogická fakulta, 2021
Rozsah:172 s.
ISBN:978-80-555-2683-6
Ohlas:[6] TIMKOVÁ LAZUROVÁ, Anna 2021. Obraz straty, smrti a bolesti v kontexte literatúry pre deti a mládež a v didaktickej reflexii. In Jazyk a kultúra : elektronický dokument, ISSN 1338-1148. Prešov, 2021, Roč. 12, č. 47, s. 138-139. Dostupný na internete <https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo47-48.html>
Oblasť výskumu:010
Oblasť výskumu:040
Oblasť výskumu:020