Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Lukáčová Tamara (100%)
Názov:Crossminton ako prostriedok rozvoja koordinačných schopností detí mladšieho školského veku [elektronický dokument]
Zdroj:Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021 [elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021
Lokácia:s. 122-127
ISBN:978-80-553-3860-6
URL:https://lnk.sk/ykrt