Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Šuličová Andrea (80%)
Autor:Šantová Tatiana (10%)
Autor:Šimová Zuzana (10%)
Názov:Hodnotenie kvality života pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc [print]
Zdroj:Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 19, č. 1. - Bratislava, (2021), s. 32-35
ISSN:1336-183X. - ISSN 1339-5920