Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Šuličová Andrea (70%)
Autor:Šantová Tatiana (10%)
Autor:Šimová Zuzana (10%)
Autor:Cinová Jana (10%)
Názov:Kvalita života senioriek s inkontinenciou moču [elektronický dokument]
Zdroj:Aktivizačné techniky u chorých s demenciou [elektronický dokument] : zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021
Lokácia:s. 90-97
ISBN:978-80-555-2689-8