Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AFD
Autor:Šimová Zuzana (55%)
Autor:Cinová Jana (15%)
Autor:Šantová Tatiana (15%)
Autor:Šuličová Andrea (15%)
Názov:Syndróm vyhorenia u sestier pracujúcich na psychiatrickom pracovisku [elektronický dokument]
Zdroj:Aktivizačné techniky u chorých s demenciou [elektronický dokument] : zborník príspevkov z online sympózia, konaného 17. februára 2021 na Katedre ošetrovateľstva FZO PU v Prešove
Vydavateľské údaje:Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2021
Lokácia:s. 83-89
ISBN:978-80-555-2689-8