Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:BDF
Autor:Gal Drzewiecka Iveta (100%)
Názov:Kánony a kanóny slovenskej literatúry pre deti a mládež po roku 1989 4 [print]
Zdroj:Bibiana [print] : revue o umení pre deti a mládež
Lokácia:Roč. 28, č. 1. - Bratislava, (2021), s. 43-46
ISSN:1335-7263