Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Grešš Halász Beáta (60%)
Autor:Bérešová Anna (20%)
Autor:Tkáčová Ľubomíra (10%)
Autor:Magurová Dagmar (5%)
Autor:Lizáková Ľubomíra (5%)
Názov:Nurses’ knowledge and attitudes towards prevention of pressure ulcers [print, elektronický dokument]
Zdroj:International Journal of Environmental Research and Public Health [print, elektronický dokument] : Open Access Journal
Lokácia:Roč. 18, č. 4. - Basel, (2021), s. 1-9
ISSN:1661-7827. - ISSN 1660-4601
URL:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85100539010&origin=resultslist