Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Baranová Beáta (100%)
Názov:Niekoľko poznámok k výskytu Broscus cephalotes L. (Coleoptera: Carabidae) v rámci človekom umelo vytvorených stanovíšť [print, elektronický dokument]
Zdroj:Biodiversity & Environment [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 2. - Prešov, (2020), s. 69-72
ISSN:1338-080X. - ISSN 2585-9242
URL:http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/24