Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Bobuľská Lenka (20%)
Autor:Lošoncziová (20%)
Autor:Demková Lenka (20%)
Autor:Árvay Július (20%)
Autor:Haviarová Dagmar (20%)
Názov:Monitoring a potenciálne ohrozenie jaskynných ekosystémov rizikovými prvkami v okolí Ponickej jaskyne [print, elektronický dokument]
Zdroj:Biodiversity & Environment [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 2. - Prešov, (2020), s. 35-50
ISSN:1338-080X. - ISSN 2585-9242
URL:http://biodiv-enviro.fhpv.unipo.sk/getInfo/24