Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Žemberová Viera (100%)
Názov:Moravsko-slovenskému literárnemu pomedziu ostala pamäť [elektronický dokument]
Zdroj:Historia Ecclesiastica [print] : časopis pre dejiny cirkví a náboženstiev v Strednej Európe
Lokácia:Roč. 11, č. 2. - Prešov, (2020), s. 1-3
ISSN:1338-4341
URL:https://www.phil.muni.cz/journal/proudy/portrety/vzpominky/2020/2/zemberova_moravsko-slovenskemu_literarnemu_pomedziu_ostala_pamat.php#articleBegin