Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:246436
Kategória:ADM
Autor:Kuzyšin Bohuslav (30%)
Autor:Šip Maroš (20%)
Autor:Ježek Václav (20%)
Autor:Hangoni Tomáš (20%)
Autor:Bušová Natália (10%)
Názov:The inter-disciplinary nature of spiritual/religious counselling in the cybernetic/media or cyberspace field
Zdroj:European Journal of Science and Theology [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 17, č. 1. - Jasy, (2021), s. 103-123
ISSN:1842-8517. - ISSN 1841-0464
Ohlas:[3] HANOBIK, František, CZARNECKI, Paweł Stanisław, VANSAČ, Peter 2021. Vybrané kapitoly zo sociálnej politiky. 1. vyd. Varšava : Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska, 2021, 148 s. ISBN 978-83-958245-5-5.
Ohlas:[1] ČABINOVÁ, Veronika, FEDORČÍKOVÁ, Renáta, JUROVÁ, Nikola 2021. Innovative methods of evaluating business efficiency: a comparative study. In Marketing and Management of Innovations : print, elektronický dokument, ISSN 2227-6718; 2218-4511. Sumy, 2021, č. 2, s. 133-145. Dostupný na internete <https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en/journals/2021/2/65-73>
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:020