Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Kuzyšin Bohuslav (30%)
Autor:Šip Maroš (20%)
Autor:Ježek Václav (20%)
Autor:Hangoni Tomáš (20%)
Autor:Bušová Natália (10%)
Názov:The inter-disciplinary nature of spiritual/religious counselling in the cybernetic/media or cyberspace field
Zdroj:European Journal of Science and Theology [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 17, č. 1. - Jasy, (2021), s. 103-123
ISSN:1842-8517. - ISSN 1841-0464