Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AED
Autor:Dračková Dana (50%)
Autor:Lenková Rút (30%)
Autor:Horbacz Agata (20%)
Názov:Aerobik v systéme školskej telesnej a športovej výchovy a všeobecnej gymnastky [elektronický dokument]
Zdroj:Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2021 [print, elektronický dokument] : recenzovaný zborník vedeckých prác
Vydavateľské údaje:Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2021
Lokácia:s. 230-236
ISBN:978-80-553-3860-6