Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU (do roku 2021)


ID záznamu:246217
Kategória:ADE
Autor:Fedorko Richard (25%)
Autor:Bačík Radovan (25%)
Autor:Rigelský Martin (25%)
Autor:Oleárová Mária (25%)
Názov:ROPO and reverse ROPO effect in gender-generation characteristics [print, elektronický dokument]
Zdroj:Journal of management and marketing review [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 6, č. 1. - Kuala Lumpur, (2021), s. 24-35
ISSN:0128-2603. - ISSN 2636-9168
URL:http://gatrenterprise.com/GATRJournals/JMMR/vol6.1_3.html
Oblasť výskumu:060
Oblasť výskumu:080