Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Popovič Jurij (100%)
Názov:Current social issues and status of a person in canon law [print]
Zdroj:Studia Universitatis Babes-Bolyai [print] : Theologia Catholica
Lokácia:Roč. 65, č. 1-2. - Kluž, (2020), s. 153-170
ISSN:1224-8754. - ISSN 2065-9458