Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Šak Štefan (100%)
Názov:Ikonografia ako súčasť praktických hodín v humanitných vedách [print]
Zdroj:Acta Patristica [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 11, č. 23. - Prešov, (2020), s. 252-258
ISSN:1338-3299. - ISSN 2644-5026