Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Ološtiak Martin (85%)
Autor:Genči Ján (15%)
Názov:Kvalitatívne a kvantitatívne aspekty tvorenia slov v slovenčine – motivačný rad [print] : (k 85. výročiu narodenia Juraja Furdíka)
Zdroj:Slovenská reč [print, elektronický dokument] : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Lokácia:Roč. 85, č. 3. - Bratislava, (2020), s. 282-306
ISSN:0037-6981. - ISSN 1338-4279