Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Šenková Anna (70%)
Autor:Babicová Kristína (30%)
Názov:Potenciál regiónu Hont pre cestovný ruch z pohľadu jeho obyvateľov [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 281-288
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/02/02_2020_26.pdf