Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Zigová Michaela (60%)
Autor:Petrejčíková Eva (5%)
Autor:Mydlárová Blaščáková Marta (5%)
Autor:Bernasovská Jarmila (5%)
Autor:Boroňová Iveta (5%)
Autor:Kmec Ján (5%)
Autor:Kmec Martin (5%)
Autor:Gregušiak Fecenková Michaela (5%)
Autor:Hubcejová Jaroslava (5%)
Názov:Antropometrické indikátory adipozity a fibrilácia predsiení u probandov z východného Slovenska [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 23, č. 1. - Bratislava, (2020), s. 7-12
ISSN:1336-5827