Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Kovalčíková Iveta (50%)
Autor:Martinková Ivana (50%)
Názov:Exekutívne fungovanie a jeho vplyv na školskú úspešnosť žiakov [elektronický dokument]
Zdroj:e-Pedagogium [print, elektronický dokument] : Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkom všech typů : An Independent Scientific Journal for Interdisciplinary Research in Pedagogy : Nezávislý vědecký časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice
Lokácia:Roč. 20, č. 3. - Olomouc, (2020), s. 70-79
ISSN:1213-7758. - ISSN 1213-7499
URL:https://e-pedagogium.upol.cz/pdfs/epd/2020/03/05.pdf