Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Vužňáková Katarína (100%)
Názov:Kategorizácia a význam lexikálnych jednotiek v ontogenéze reči [print]
Zdroj:O dieťati, jazyku, literatúre [print] : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 43-65
ISSN:1339-3200