Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Brestovičová Alexandra (80%)
Autor:Kytiková Andrea (20%)
Názov:Priestorová a temporálna deixa v ontogenéze reči dieťaťa [print]
Zdroj:O dieťati, jazyku, literatúre [print] : časopis pre otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 22-42
ISSN:1339-3200