Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Hnatová Jana (80%)
Autor:Mokriš Marek (20%)
Názov:Spoľahlivosť a presnosť hodnotenia kognitívneho výkonu študentmi študijného odboru učiteľstvo a pedagogické vedy v predmete matematická gramotnosť [elektronický dokument]
Zdroj:Elementary Mathematics Education Journal [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 2, č. 2. - Olomouc, (2020), s. 12-21
ISSN:2694-8133
URL:http://emejournal.upol.cz/Issues/Vol2No2/Vol2No2_Hnatova-Mokris.pdf