Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Mačeková Soňa (20%)
Autor:Lily Jurčišinová Ľubomíra (15%)
Autor:Ondrušková Dorota (15%)
Autor:Zahurančíková Stanislava (15%)
Autor:Mathia Matúš (15%)
Autor:Boroňová Iveta (5%)
Autor:Bernasovská Jarmila (5%)
Autor:Dojčáková Dana (10%)
Názov:Analýza vybraných polymorfizmov s obezitou súvisiacich génov NEGR1, BDNF a MC4R v rómskej populácii východného Slovenska [print]
Zdroj:Slovenská antropológia [print] : bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Lokácia:Roč. 23, č. 1. - Bratislava, (2020), s. 26-34
ISSN:1336-5827