Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Rosič Martin (35%)
Autor:Pasternák Tomáš (30%)
Autor:Maxin Matúš (25%)
Autor:Koco Štefan (10%)
Názov:Netradičná terénna výučba geografie Slovenska v kontexte zmenených podmienok vplyvom Covid-19 [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 191-205
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/02/02_2020_19.pdf