Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Pilát Zuzana (85%)
Autor:Gaľová Jana (5%)
Autor:Petrejčíková Eva (3%)
Autor:Mathia Matúš (3%)
Autor:Boroňová Iveta (2%)
Autor:Bernasovská Jarmila (2%)
Názov:Oral health status of 6-and 12-year-old children of Roma origin from eastern Slovakia: A pilot study [print]
Zdroj:Central European Journal of Public Health [print, elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 28, č. 4. - Prague, (2020), s. 292-296
ISSN:1210-7778. - ISSN 1803-1048