Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADN
Autor:Matlovič René (80%)
Autor:Matlovičová Kvetoslava (20%)
Názov:First and second order discontinuities in world geographical thought and their primary reception in Slovak geography [print, elektronický dokument]
Zdroj:Folia Geographica [print, elektronický dokument] : international scientific journal
Lokácia:Roč. 62, č. 1. - Prešov, (2020), s. 52-76
ISSN:1336-6157. - ISSN 2454-1001
Ohlas:[1] ASMIT, Brilliant, SYAHZA, Almasdi, MAHDUM, Adanan, RIADI, R.M. Opportunities and prospect for tourism development on Rupat Island, Indonesia. In Folia Geographica : international scientific journal. Prešov, 2020, Roč. 62, č. 2, s. 133-148.
Ohlas:[2] GNATIUK, O., GLYBOVETS, V. ĺHerstoryĺ in history: a place of women in Ukrainian urban toponymy. In Folia Geographica : international scientific journal. Prešov, 2020, Roč. 62, č. 2.
Ohlas:[2] SAFAROV, Ruslan Z., SHOMANOVA, Zhanat K., NOSSENKO, Yuriy G., BERDENOV, Zharas G., BEXEITOVA, Zhuldyz B., SHOMANOV, Adai S., MANSUROVA, Madina. Solving of classification problem in spatial analysis applying the technology of gradient boosting catboost. In Folia Geographica : international scientific journal. Prešov, 2020, Roč. 62, č. 1, 112-126.
Ohlas:[2] IRA, Vladimír, ĎURIŠOVÁ, Eva, ŠUŠKA, Pavel. Geografický časopis / Geographical Journal: 70 years shaping geographical thought in Slovakia. In Geografický časopis. Bratislava, 2021, Roč. 72, č. 4, 391-416.