Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Kosturková Martina (100%)
Názov:The integration of critical and moral thinking: the attitudes of the teacher students to the development of their critical and moral thinking [print]
Zdroj:AD ALTA [print, elektronický dokument] : journal of interdisciplinary research : recenzovaný mezioborový vědecký časopis
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Hradec Králové, (2020), s. 201-203
ISSN:1804-7890. - ISSN 2464-6733