Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:AEC
Autor:Podhájecká Mária (50%)
Autor:Gerka Vladimír (50%)
Názov:Učiteľ národov Ján Amos Komenský a jeho prínos pre predškolskú pedagogiku [print]
Zdroj:Współczesne idee w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej [print] : monografia wieloautorska
Vydavateľské údaje:Siedlce : Instytut kultury regionalnej i badaň literackich im. Franciszka Karpinskiego, 2020
Lokácia:s. 39-50
ISBN:978-83-66597-00-6