Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Hostová Ivana (100%)
Názov:Temporalities – technologies – transgressions: notes on contemporary Slovak poetry [elektronický dokument]
Zdroj:Porównania [elektronický dokument]
Lokácia:č. 2. - Poznaň, (2020), s. 313-324
ISSN:1733-165X
URL:http://porownania.amu.edu.pl/attachments/article/630/16_Hostova.pdf