Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Valčo Michal (25%)
Autor:Šturák Peter (25%)
Autor:Pavlíková Martina (25%)
Autor:Paľa Gabriel (25%)
Názov:John Paul iI’s legacy as a resourse for fighting totalitarianism Slovak experience [print, elektronický dokument]
Zdroj:Philosophia [print, elektronický dokument] : International journal of philosophy
Lokácia:Roč. 21, č. 1. - Quezon City, (2020), s. 429-452
ISSN:2244-1875
URL:http://ws.isiknowledge.com/cps/openurl/service?url_ver=Z39.88-2004&rft_id=info:ut/WOS:000609249800011