Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Mátel Andrej (50%)
Autor:Kuzyšin Bohuslav (50%)
Názov:Analýza pripravenosti poskytovateľov sociálnych služieb na hodnotenie podmienok kvality (systémová perspektíva) [print]
Zdroj:Sociální práce [print, elektronický dokument] : nabízíme spojení teorie s praxí : ponúkame spojenie teórie s praxou
Lokácia:Roč. 20, č. 6. - Brno, (2020), s. 35-54
ISSN:1213-6204. - ISSN 1805-885X