Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Uher Ivan (50%)
Autor:Švedová Milena (50%)
Názov:Neuromarketing v modernej spoločnosti [print]
Zdroj:Marketing science and inspirations [print, elektronický dokument] : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu
Lokácia:Roč. 15, č. 4. - Bratislava, (2020), s. 38-45
ISSN:1338-7944