Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:233347
Kategória:ADF
Autor:Živčák Ján (100%)
Názov:K dvom slovenským prekladom Aucassina a Nicoletty (1/2) [elektronický dokument]
Zdroj:Jazyk a kultúra [elektronický dokument] : internetový časopis Lingvokulturologického a prekladateľsko-tlmočníckeho centra excelentnosti pri Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity
Lokácia:Roč. 11, č. 43-44. - Prešov, (2020), s. 145-159
ISSN:1338-1148
URL:https://www.ff.unipo.sk/jak/cislo43-44.html