Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Fuchsová Katarína (50%)
Autor:Kapová Jana (50%)
Názov:Kooperácia detí a seniorov optikou výskumu [print]
Zdroj:Lifelong learning [print, elektronický dokument] : celoživotní vzdělávání
Lokácia:Roč. 10, č. 2. - Brno, (2020), s. 157-173
ISSN:1804-526X. - ISSN 1805-8868