Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Lukáč Marek (100%)
Názov:Motivácia nízkokvalifikovaných dospelých k vzdelávaniu [elektronický dokument]
Zdroj:Prohuman [elektronický dokument] : vedecko-odborný interdisciplinárny recenzovaný časopis, zameraný na oblasť spoločenských, sociálnych a humanitných vied : vedecko-odborný internetový časopis
Lokácia:č. 15. - Bratislava, (2020), s. 1-6
ISSN:1338-1415
URL:https://www.prohuman.sk/andragogika/motivacia-nizkokvalifikovanych-dospelych-k-vzdelavaniu