Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Pavelka Jozef (100%)
Názov:Kam smeruje Slovensko? Chce byť krajinou výskumu alebo montážnou dielňou? [print]
Zdroj:Technika a vzdelávanie [print, elektronický dokument] : časopis zameraný na technické vzdelávanie v základných, stredných i na vysokých školách, na oblasť základného a aplikovaného výskumu, aplikáciu informačných technológií vo výučbe odborných predmetov
Lokácia:Roč. 9, č. 1. - Banská Bystrica, (2020), s. 2-22
ISSN:1338-9742. - ISSN 1339-9888