Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Prídavková Alena (50%)
Autor:Kovalčíková Iveta (50%)
Názov:Osová súmernosť ako matematický, edukačný i kognitívny fenomén [elektronický dokument]
Zdroj:e-Pedagogium [print, elektronický dokument] : Nezávislý odborný časopis určený pedagogickým pracovníkom všech typů : An Independent Scientific Journal for Interdisciplinary Research in Pedagogy : Nezávislý vědecký časopis pro interdisciplinární výzkum v pedagogice
Lokácia:Roč. 20, č. 3. - Olomouc, (2020), s. 90-99
ISSN:1213-7758. - ISSN 1213-7499
URL:https://e-pedagogium.upol.cz/artkey/epd-202003-0007_osova-sumernost-ako-matematicky-edukacny-i-kognitivny-fenomen.php