Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADM
Autor:Bačík Radovan (25%)
Autor:Gavurová Beáta (25%)
Autor:Fedorko Richard (25%)
Autor:Oleárová Mária (25%)
Názov:Using digital devices in the process of online shopping: a study of demographic differences [print, elektronický dokument]
Zdroj:Marketing and Management of Innovations [print, elektronický dokument]
Lokácia:č. 4. - Sumy, (2020), s. 154-167
ISSN:2227-6718. - ISSN 2218-4511
URL:https://mmi.fem.sumdu.edu.ua/sites/default/files/A434-2020-12_Bacik%20et%20al-3.pdf
Ohlas:[3] BARTKOVÁ, Lucia, VESELOVSKÁ, Lenka, ŠRAMKOVÁ, Marianna, ZÁVADSKÝ, Ján. Dual quality of products: myths and facts through the opinions of millennial consumers. In Marketing and Management of Innovations. Sumy, 2021, č. 1, s. 236-252. Dostupný na internete <http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/en>