Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


ID záznamu:231769
Kategória:ADF
Autor:Žiaran Pavel (34%)
Autor:Birknerová Zuzana (33%)
Autor:Ondrijová Ivana (33%)
Názov:Reprezentačné systémy (VAK) podľa teórie neurolingvistického programovania z hľadiska hodnotenia reklamy [elektronický dokument]
Zdroj:Mladá veda [elektronický dokument] : Young science
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 129-139
ISSN:1339-3189
URL:http://www.mladaveda.sk/casopisy/2020/02/02_2020_14.pdf