Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Svetozarovová Nella (100%)
Názov:Skúmanie prepojenia praktík riadenia ľudských zdrojov a konceptu výkonnosti [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 8. - Prešov, (2020), s. 58-65
ISSN:1339-0260