Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Suhányiová Alžbeta (100%)
Názov:Analytický pohľad na pripočítateľné položky k výsledku hospodárenia pred zdanením daňou z príjmov právnických osôb ako jeden z nástrojov daňovej optimalizácie [print]
Zdroj:Exclusive journal [print] : economy and society and environment
Lokácia:Roč. 8, č. 2. - Prešov, (2020), s. 4-12
ISSN:1339-0260