Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADE
Autor:Birknerová Zuzana (50%)
Autor:Čigarská Barbara Nicole (50%)
Názov:Gender differences in the predictor of business behavior of communication skill [elektronický dokument]
Zdroj:GRANT journal [elektronický dokument] : European Grant Projects, Results, Research & Development, Science : Peer-Reviewed Scientific Journal
Lokácia:Roč. 9, č. 2. - Hradec Králové, (2020), s. 11-14
ISSN:1805-0638. - ISSN 1805-062X
URL:https://www.grantjournal.com/issue/0902/PDF/0902birknerova.pdf