Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADC
Autor:Gregorová Bohuslava (40%)
Autor:Hronček Pavel (30%)
Autor:Tometzová Dana (10%)
Autor:Molokáč Mário (10%)
Autor:Čech Vladimír (10%)
Názov:Transforming brownfields as tourism destinations and their sustainability on the example of Slovakia [elektronický dokument]
Zdroj:Sustainability [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 12, č. 24. - Bazilej, (2020), s. 1-28
ISSN:2071-1050
URL:https://www.mdpi.com/2071-1050/12/24/10569