Katalóg evidencie publikačnej činnosti PU


Kategória:ADF
Autor:Nastišin Ľudovít (100%)
Názov:Analýza angažovanosti vybraných typov publikovaného obsahu na Facebooku ako súčasti e-marketingu vo vybranom segmente [elektronický dokument]
Zdroj:Journal of global science [elektronický dokument]
Lokácia:Roč. 5. - Prešov, (2020), s. 1-9
ISSN:2453-756X
URL:http://www.jogsc.com/pdf/2020/special/analyza.pdf